578

Anytone 578, 878 modo roaming

https://youtu.be/PvD4MalN47U Modo “roaming” no HT AnyTone 878 Modo roaming por intenciadade de sinal para ...